دسترسی سریع

مشخصات  :

نام و نام خانوادگی : رمضان پیر مرادی
میزان تحصیلات : لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
محل استقرار : ساختمان کوی انقلاب - خیابان غزنوی شمالی
شماره تلفن : 8-33375167  - 061
تلفن داخلی : 1504
ایمیل : rpirmoradi@gmail.com
میزان سابقه : 16 سالسوابق کاری :

1- -کارشناس اوزان و مقیاسها
2-کارشناس انگ فلزات گرانبها و کالیبراسیون
3-کارشناس رسیدگی به جایگاههای توزیع گاز مایع
4-کارشناس رسیدگی به گاز اکسیژن و سیلندرهای تحت فشار
5-کارشناس مسئول برق و مکانیک و ساختمان-رسته صنایع فلزی
6-رئیس اداره تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکارو سیستمهای مدیریت کیفیت
7-رئیس حراست اداره کل