دسترسی سریع

مشخصات  :

نام و نام خانوادگی : محمد سعیداوی

میزان تحصیلات : لیسانس

رشته تحصیلی : حسابداری

محل استقرار : بخش مدیریت

شماره تلفن مستقیم : 33375180 - 061

تلفن داخلی : 1002

ایمیل : m.saedavi59@gmail.com

میزان سابقه : 15 سالسوابق کاری :

1- کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد / مسئول طرح طاها                             (1385 الی 1390)

2- کارشناس مسئول اداره نظارت بر اجرای استاندارد                                            (1390 الی 1398)

3- رییس نمایندگی شهرستان اندیمشک / کارشناس مسئول بخش غذایی و استاندارد حلال   ( 1398الی 1400)

4- مشاور ویژه مدیر کل در تمامی امور                                                              از سال 1400 تا کنون