دسترسی سریع

بیانیه حفظ حریم شخصی
 
اطلاعاتی که اتخاذ می شوند
     به منظور کار با این تار نما و یا استفاده از خدمات آن برخی اطلاعات شخصی شما ممکن است اتخاذ شود. این اطلاعات شامل موارد ذیل می باشد :
- نام
- نام خانوادگی
- کد ملی
- شماره تماس
چگونگی بهره برداری از اطلاعات
محل ذخیره سازی اطلاعات، نحوه استفاده از آنها و افراد یا سازمان هایی که به آن دسترسی دارند به شرح ذیل است:
-
 

امنیت اطلاعات
  ما اطمینان می دهیم که اطلاعات شما را به غیر از موارد ذکر شده در این بیانیه، در اختیار هیچ سازمان، یا فرد، یا تارنمایی قرار نمی دهیم
ما اطمینان می دهیم که درگاه های پرداخت الکترونیکی و اطلاعات پرداخت کاملاً امن و محرمانه هستند
 

استفاده از کوکی ها
  به منظور استفاده از تارنما، از کوکی ها استفاده میشود. کوکی یک فایل متنی کوچک است که تارنما ما بر روی رایانه شخصی شما قرار می دهد تا بتواند اطلاعاتی در مورد استفاده شما از تارنما داشته باشد. شما می توانید با تغییر تنظیمات مرورر خود، از استفاده از کوکی ها جلوگیری کنید.