دسترسی سریع

1396/12/9 چهارشنبه
مشخصات  :

نام و نام خانوادگی : غلامرضا مندل زاده

میزان تحصیلات : لیسانس

رشته تحصیلی : مهندسی عمران

محل استقرار : طبقه اول

شماره تلفن : 8-33914255  - 061

تلفن داخلی : 1100

ایمیل : gh.mandalzadeh@gmail.com

میزان سابقه : 10 سالسوابق کاری :

1-کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد  (1390-1388)

2-کارشناس مسئول اداره نظارت بر اجرای استاندارد (1394-1390)

3- رییس اداره هماهنگی تدوین استاندارد   (1395 - 1394)

4- مسئول گروه صنعت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان  (1396-1395)

5-دبیر کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی استان خوزستان ( 1394-1391)

6- تدوین 6 عنوان استاندارد ملی در زمینه مهندسی ساختمان و مصالح

7-عضو کمیته کنترل و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان (1395-1392)


8- رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد   (1396 - تا کنون)