دسترسی سریع

آشنایی اجمالی با اداره کل استاندارد خوزستان 
ـ اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خوزستان در سال 1344 در شهرستان خرمشهر عمدتا به منظور کنترل  اقلام وارداتی و کیفیت خرمای صادراتی با 53 نفر نیروی انسانی در یک ساختمان ملکی گشایش یافت .
این اداره کل که قدیمیترین واحد شهرستانی سازمان استاندارد ایران می باشد ، در زمان جنگ وبا یورش نیروی متخاصم ، به کلی ویران شد و کارکنان آن نیز جز عده ای معدود ، به سایر ادارات استانها منتقل گردیدند. پس از آن در سال 1361 با استقرار در اهواز این اداره کل فعالیت خود را از سر گرفت.
اداره کل استاندارد خوزستان در حال حاضر دارای 4 اداره تابعه در شهرستانهای خرمشهر ، آبادان ،دزفول وبندرامام (ره) بوده که در اهواز، خرمشهر و آبادان ساختمان ملکی موجود دارد وکار ساخت ساختمان ادارات بندرامام (ره) و بندرهندیجان نیز از سال گذشته شروع شده که هم اکنون نیز ادامه دارد .
با پیگیریهای صورت پذیرفته ساختار تشکیلاتی ادارات و نمایندگی های  ، چذابه ، شلمچه ، اروندکنار، چوئبده و هندیجان نیز مصوب و اخیرا" ابلاغ شده که به تازگی نمایندگی دزفول راه اندازی شده و سایر نمایندگی ها نیز در صورت تامین نیروی انسانی ، حداقل به میزان 30 نفر ، راه اندازی خواهند شد
اداره کل در حال حاضر دارای 149 نفر نیروی انسانی ( شامل 79 نفر نیروی رسمی و پیمانی ، 52 نفر نیروی قراردادی کار معین و مشخص ، 6 نفر نیروی پیمانکاری 12 نفر نیروی طرحی ) است و همچنین دارای 119 آزمایشگاه اختصاصی و همکار (27 آزمایشگاه اختصاصی و  92 آزمایشگاه همکار ) با توان آزمون بیش از 1051 فرآورده می باشد .
اداره کل استاندارد خوزستان در زمینه های کنترل کیفیت کالاهای تولید داخلی ، صادراتی و وارداتی ،‌آسانسورها ، وسایل و تجهیزات شهربازی و پارکها ، آموزش مسئولین کنترل کیفی ، تدوین استاندارد ، آزمون کالاها ، توسعه و ترویج استاندارد وهمچنین کالیبراسیون وسایل سنجش ، ترازوها ، انگ فلزات گرانبها ، گاز اکسیژن ، مهد کودکها ، مصالح ساختمانی ، نازلهای سوخت و باسکولها و تایید صلاحیت شرکتها و آزمایشگای همکار  فعالیت دارد .