دسترسی سریعنام و نام خانودگی :
علی داودی 

سوابق تحصیلی :
مهندسی متالورژی - تولید آهن و فولاد
فوق لیسانس مهندسی متالورژی (مواد) - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 

سوابق کاری و اجرایی :
سرپرست اداره کل استاندارد استان خوزستان 
قائم مقام مدیر کل و معاون ارزیابی انطباق
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد
رئیس اداره اندازه شناسی و اوزان مقیاس ها
کارشناس مسئول اجرای استاندارد 
مسئول آزمایشگاه کالیبراسیون 
کارشناس مسئول صنایع فلزی 
کارشناس آزمایشگاه مکانیک و فلزشناسی