دسترسی سریع

مشخصات  :

نام و نام خانوادگی : زهره خطیبی

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : شیمی معدنی

محل استقرار : ساختمان مرکزی

شماره تلفن : 8-33914255  - 061

تلفن داخلی : 1303

ایمیل : z.khatibi8621@gmail.com

میزان سابقه : 8 سالسوابق کاری:

1- کارشناس آموزش و ترویج استاندارد                       ( از سال 1392 تا 1400 )

2- مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد خوزستان       (از سال 1401 تا کنون ) 


برای مشاهده سایراطلاعات ، سوابق و دوره های گذرانده شده  اینجا  را کلیک نمایید.