دسترسی سریع

مشخصات :
                                                                                                                                                                                                                                                                     

نام و نام خانوادگی : مهین فلاح

میزان تحصیلات : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : باکتری شناسی

محل استقرار : طبقه سوم

شماره تلفن : 33910535-061

تلفن داخلی : 1313

ایمیل : m.falah8194@gmail.com

میزان سوابق : 26 سال
سوابق کاری :

جهت مشاهده سوابق روی  اینجا  کلیک نمایید .