آخرین اخبار

چهارشنبه1401/7/27

12:07:3

29

استقبال از هفته استاندارد با نصب بنر و بیلبورد در خوزستان 24 مهر

به مناسبت هفته استاندارد بنرهايي در معابر،ميادين و پل هاي سطح شهرهای استان نصب گرديد

مدیر کل استاندارد خوزستان گفت: با توجه به اینکه تبلیغات محیطی بی شک قدیمی‌ترین روش تبلیغاتی است و یکی از مزیت‌های فوق العاده این روش که باعث برتری آن نسبت به سایر رسانه‌های تبلیغاتی دیگر گردیده این است که مخاطب ناگزیر به دیدن تبلیغات محیطی می‌باشد و تاثیر مستقیم در اشاعه یک فرهنگ در جامعه دارد، اداره کل استاندارد خوزستان به مناسبت هفته استاندارد  اقدام به طراحی، چاپ و نصب بنر و بیلبورد در سطح شهرهای استان نموده است.
علی داودی گفت: بنرهای مذکور با محوریت پیام‌های ترویج فرهنگ استاندارد و در ابعاد مختلف در مناطق پرتردد شهرهای استان به معرض نمایش گذارده شده است.

تصاویر