دسترسی سریع


خدمات دارای کد شناسه سازمان ملی استاندارد ایران
جهت دریافت اطلاعات شناسنامه بر روی نام خدمت مورد نظرکلیک کنید.
بستر ارائه خدمت عنوان خدمت شناسنامه خدمت
تدوین استاندارد ملی  و مشارکت در استاندارد‌های بین‌المللی 10031455000
تدوین استاندارد‌های ملی 10031455100
مشارکت در تدوین استاندارد‌های بین‌المللی
(CODEX,IEC,ISO,OIML)
10031455101
تایید صلاحیت شرکت‌ها و کارشناسان استاندارد 13011456100
تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد 13011456100
تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد 13011456101
تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد 13011456102
تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد 13011456103
تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد 13011456104
تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي 13011456105
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي 13011456106
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي
(HAASP)
13011456107
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي 13011456108
نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا 10031457000
صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد 10031457100
تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد 10031457102
نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل 10031457103
نظارت بر ايمني آسانسور 10031457104
نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها 10031457105
نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار 10031457106
نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز        (CNG)طبيعی
10031457107
نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي 10031457108
نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه 10031457109
نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه 10031457110
صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد 10031457111
صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال 10031457112
ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي 13011458000
صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي)  13011458100
تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره ) 13011458101
صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي 13011458102
صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد (خودرو، موتورسيكلت، تراكتور، باتري، لاستيك و تبلت وارداتی) 13011458103
صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر 13011458104
ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي 10031459000
نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي)  10031459100
علامت گذاري وسايل توزين و سنجش 10031459101
ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع 10031459102
نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك )  10031459103
صدور گواهينامه كاليبراسيون 10031459104
نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول 10031459105
ترويج و فرهنگ سازي استاندارد  10031940000
آموزش استاندارد سازي 18051941000
آموزش استاندارد سازي برون سازماني 18051941100
آموزش كارشناسان استاندارد 18051941101
آموزش مسئولين كنترل كيفيت 18051941102
 
جدول معرفی نمادها

 
نماد معرفی نماد
نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می‌شود.
نماد ارائه خدمت تحت برنامه های کاربردی تلفن همراه؛ با کلیک روی این نماد شهروند فایل نصب برنامه کاربردی را دریافت می‌کند.
نماد ارائه خدمت با پست الکترونیک؛ با کلیک روی این نماد شهروند آدرس پست الکترونیک مربوط به خدمت را مشاهده می‌کند.
نماد ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تماس؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره مرکز تماس یا تلفن گویا نمایش داده شود.
نماد ارائه خدمت در بستر سامانه پیامکی؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره سامانه پیامکی نمایش داده شود.
نماد ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پستی؛ در صورت کلیک شهروند روی این نماد آدرس تمامی دفاتر ارائه کننده خدمت در صفحه‌ای جدید نمایش داده شود.
نماد تفاهم نامه سطح خدمت؛ در صورت کلیک شهروند روی این نماد تفاهم نامه سطح خدمت آن شاخص دانلود مي شود.